ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର , Chhanda and Alankara, Odia Byakarana, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ,

 ଛନ୍ଦ : ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ରଚନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହନ୍ତି   ll

ଛନ୍ଦ  ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା  -

 (କ ) ମିତ୍ରାକ୍ଷର, (ଖ ) ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର,


   ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ପୁନଃ ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା --

(1) - ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର

(2)- ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର

(3)- ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର

ଛାନ୍ଦ : ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ରେ ରଚିତ ପ୍ରଧାନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଛାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ    ll

ପଦ : ଯେ କୌଣସି କବିତା କେତେଗୁଡିଏ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି  ll

ପାଦ : ପଦ  ର ପ୍ରତେକ ପଙ୍କ୍ତି ବା ଧାଡ଼ି କୁ ପାଦ କୁହନ୍ତି ll

ଯତିପାଦ : ଛନ୍ଦର  ନିୟମାନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ରେ ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ l ଏହି ବିଶ୍ରାମ (ଶ୍ୱାସଘାତ )କୁ ଯତି  ବା ଯତିପାଦ କୁହାଯାଏ ll
ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଲେଖିଛୁ  ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ ll


👉ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ଛନ୍ଦ


(1) - ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ - ଅକ୍ଷର (ଅସମାନ) - ଯତିପାଦ (ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ)

(2) - ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ - ଅକ୍ଷର (ନଅ 9) - ଯତିପାଦ (ତୃତୀୟ ,ପଞ୍ଚମ , ଶେଷ.)

 (3) - ଚକ୍ରକେଳି   -  ଅକ୍ଷର (ଏଗାର 11) - ଯତିପାଦ (ଷଷ୍ଠ , ଆଉ ଶେଷ.)

(4)  - ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର - ଅକ୍ଷର (ବାର 12) -  ଯତିପାଦ (ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଶେଷ )

(5) - ରାମକେଳି - ଅକ୍ଷର ( ଷୋହଳ 16) - ଯତିପାଦ ( ନବମ, ଏକାଦଶ, ଓ ଶେଷ )

(6) - ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀଅକ୍ଷର (କୋଡିଏ 20) - ଯତିପାଦ (ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଓ ଶେଷ )


ସୂତ୍ର :- ଦାଭଚ ନରାବ 


Previous Post Next Post