Home » Health » NATURAL HAIR CARE TIPS

NATURAL HAIR CARE TIPS

କେଶ ଝଡୁଥିଲେ…

୧. ନଡିଆ କିଂବା ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଫୁଟାଇ, ଉଷମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେଶ ମୂଳରେ ଘଶନ୍ତୁ | ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସମ୍ପୁରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ |
୨. ଅଦା, ରସୁଣ କିଂବା ପିଆଜ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରସକୁ ରାତିରେ କେଶ ଓ କେଶ ମୂଳରେ ମାଲିସ କରି ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ | ଏହା ଦ୍ଵାରା କେଶ ମୂଳ ଶକ୍ତ ହୁଏ, କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ |
୩. କେଶ ମୂଳରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହେଲେ, କେଶ ଝଡେ ନାହିଁ | ଏଥି ପାଇଁ କେଶ ମୂଳକୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ରୋଲେଇରେ ଘଷନ୍ତୁ | ଅଧିକ ସୁଫଳ ପାଇଁ ରାଶି କିଂବା ଆଲ୍ ମଣ୍ଡ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
୪. ସବୁଜ ଚାହା ପତ୍ର ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ, ଉଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ପାଣିକୁ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ | ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ | ଏହାର ଏଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଉପାଦାନ କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ କରାଏ, ନୂଆ କେଶ କଇଁଳେ |
୫. ଚାପ କିଂବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରର ହର୍ମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ କେଶ ଝଡେ | ପ୍ରତି ଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବା

Check Also

weight loss and food time

Eating Time Management For Weight Loss In Odia

ଓଜନ ହ୍ରାସର ନୂଆ କୌଶଳ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଇବା ସମୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥଲେ ଖାଇବା ସମୟର …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*