Home » Health » DALIMBA ROKE BAYASA BRUDHI

DALIMBA ROKE BAYASA BRUDHI

ଡାଳିମ୍ବ ରୋକେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି

ଡାଳିମ୍ବ ଏକ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଅଛି ; ଯାହା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାକୁ ସକ୍ଷମ | ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତ୍ରରେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ଵାରା ଯୁରୋଲିଥନ୍ ‘ଏ’ କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ | ଏହା ଦ୍ଵାରା ବୟସ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ କୋଶଗୁଡିକ ପୁନଃ ଶକ୍ତିକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସବଳ ହୁଏ | ତ୍ବଚା ରେଖା ପଡିବା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ | ସୁଇଜର୍ ଲାଣ୍ଡ୍ ର ଇକୋଲ୍ ପଲିଟେକନିକ୍ ଫେଡେରାଲ୍ ଡି ଲାଉସାନେର ଦାଳେ ଗବେଷକ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏହି ଉପାଦାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି | ‘ଜର୍ନଲ୍ ନେଚାର୍’ ପତ୍ରିକାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି |

Check Also

weight loss and food time

Eating Time Management For Weight Loss In Odia

ଓଜନ ହ୍ରାସର ନୂଆ କୌଶଳ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଇବା ସମୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥଲେ ଖାଇବା ସମୟର …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*