Home » Recipe » Biscuit khiri

Biscuit khiri

ବିସ୍କୁଟ୍ ଖିରି

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ

୧. ମିଠାବିସ୍କୁଟ୍ ଏକ କପ୍
୨. ଗରମ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୀର ଏକ ଲିଟର
୩. ଚିନି ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ
୪. ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ
୫. ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା କାଜୁ ଦଶବାରଟି

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ଏକ ପାତ୍ର ବସାନ୍ତୁ | ସେହି ପାତ୍ରରେ ଏକ ଲିଟର କ୍ଷୀର ସହ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଏହା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯନ୍ତ ଭଲଭାବେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ସେଥିରେ ବିସ୍କୁଟ୍କ କୁ ଭାଗିଂ ପକାନ୍ତୁ | ଏହାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ପୂନର୍ବାର କିଛି ସମୟ ପର୍ଯନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା କାଜୁ ପକାନ୍ତୁ | ଖିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହି ଖିରକୁ ଗରମ କାଡି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ

Check Also

Chicken Ghee Roast

Chicken Ghee Roast

Ingredients Chicken 800 gms dressed and cut into bite size pieces Yogurt 1 cup Red …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*